Jams, Honey and Preserves

Wild Strawberry Preserve (Varenie Iz Zemlyaniki Lesnoy), 14oz/400g, Product of Belarus
Wild Strawberry Preserve (Varenie Iz Zemlyaniki Lesnoy), 14oz/400g
$17.99
Home Made Preserve Plums Pitted (Varenie is Slivi Bez Kostochek), 500g
Home Made Preserve Plums Pitted (Varenie is Slivi Bez Kostochek), 11.29oz/320g
$8.89
Home Made Preserve Sourcherry Pitted (Varenie is Vishni Bez Kostochek), 500g
Home Made Preserve Sourcherry Pitted (Varenie is Vishni Bez Kostochek),...
$8.89
"Naturalis", Buckwheat Honey (Grechaniy Med), 100% Natural, 14.1oz/400g, Product Of Poland
"Naturalis", Buckwheat Honey (Grechaniy Med), 100% Natural, 14.1oz/400g,...
$7.99
"Naturalis", Multiflower Honey (Tsvetochniy Med), 100% Natural, 14.1oz/400g, Product Of Poland
"Naturalis", Multiflower Honey (Tsvetochniy Med), 100% Natural, 14.1oz/400g,...
$7.99
"Naturalis", Acacia Honey (Med Acacii), 100% Natural, 14.1oz/400g, Product Of Poland
"Naturalis", Acacia Honey (Med Acacii), 100% Natural, 14.1oz/400g, Product Of...
$7.99
"Naturalis", Linden Honey (Lipoviy Med), 100% Natural, 14.1oz/400g, Product Of Poland
"Naturalis", Linden Honey (Lipoviy Med), 100% Natural, 14.1oz/400g, Product...
$7.99
"Vladov", Flower Cream-Honey (Med Tsvetochniy Krem), 0.73Lb/330g, Product of Moldova
"Vladov", Flower Cream-Honey (Med Tsvetochniy Krem), 0.73Lb/330g, Product of...
$6.99
"Vladov", Linden Honey (Med s Lipy), 0.73Lb/330g, Product of Moldova
Vladov", Linden Honey (Med s Lipy), 0.73Lb/330g, Product of Moldova
$6.99
"Vladov", Sage Honey (Med Shalfeya), 0.73Lb/330g, Product of Moldova
"Vladov", Sage Honey (Med Shalfeya), 0.73Lb/330g, Product of Moldova
$6.99
"Vladov", Acacia Honey (Med s Akatsii), 0.73Lb/330g, Product of Moldova
"Vladov", Acacia Honey (Med s Akatsii), 0.73Lb/330g, Product of Moldova
$6.99
"Vladov", Floral Honey (Med Tsvetochniy), 0.73Lb/330g, Product of Moldova
"Vladov", Floral Honey (Med Tsvetochniy), 0.73Lb/330g, Product of Moldova
$6.99
Real Leatherwood Honey, Golden Nectar Organic, 496g, Product Of Australia
Real Leatherwood Honey, Golden Nectar Organic, 496g
$17.59
Home made taste Strawberry (Klubnichnoe) Preserves, 600g
Home made taste Strawberry (Klubnichnoe) Preserves, 600g
$9.99
Home made taste Raspberry (Malinovoe) Preserves, 600g
Home made taste Raspberry (Malinovoe) Preserves, 600g
$9.99
Home made taste Plum (Slivovoe) Preserves, 600g
Home made taste Plum (Slivovoe) Preserves, 600g
$9.99